سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 350


راهنما
دعوت دوستان

سوال 350 | ۲۱ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با جابه جایی ارقام عدد 576222 چند عدد شش رقمی می‌توان تشکیل داد، به طوری که رقم‌های 2 یک در میان قرار گیرند؟   
 

پاسخ

  

12

به طور کلی به دو حالت این چیدمان ممکن است:

پس  عدد به این شکل وجود دارد.
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:32
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:41
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه