سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 355


راهنما
دعوت دوستان

سوال 355 | ۲۶ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حروف کلمۀ  را به چند روش می‌توان در کنار هم قرار داد، به طوری که حرف  همواره در وسط قرار گیرد؟ 
 

پاسخ

  

360

کافی است جایگشت‌های شش حرف دیگر به جز  را بشماریم (چون در هر کدام از این جایگشت‌ها می‌توان  را وسط حروف قرار داد). جایگشت این شش حرف به خاطر وجود حرف تکراری  برابر  خواهد بود.
 

برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه