سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 369 | ۱۰ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توان و ریشه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل  برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

چون کسر  برابر صفر شده است، پس باید صورت کسر برابر صفر شود یعنی ، از طرفی می‌دانیم اعدادی که توان‌های مختلفشان با هم برابر است فقط  هستند. a نمی‌تواند برابر صفرباشد چون در مخرج کسر a داریم.   هم در تساوی  صدق نمی‌کند پس باید  باشد و در نتیجه .

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر اول (با 0:0:42)
6 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر دوم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر سوم (با 0:0:51)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر چهارم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه