سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 380


راهنما
دعوت دوستان

سوال 380 | ۲۱ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، آن گاه  کدام است؟
 

پاسخ

  

3


 
 
 
حال مقدار   را در رابطه‌ی   جایگزین می‌کنیم:
 
 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:14
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 2 با 0:0:22
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 3 با 0:0:45
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه