سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 380 | ۲۱ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
لگاریتم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، آن گاه  کدام است؟
 

پاسخ

  

3


 
 
 
حال مقدار   را در رابطه‌ی   جایگزین می‌کنیم:
 
 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:14)
17 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:22)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر سوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر چهارم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر پنجم (با 0:0:53)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه