سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 383


راهنما
دعوت دوستان

سوال 383 | ۲۴ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:47
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه