سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 383 | ۲۴ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
لگاریتم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:21)
18 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر دوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر سوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر چهارم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر پنجم (با 0:0:52)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه