سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 384 | ۲۵ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیبیات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


68 – 5 توپ قرمز، 4 توپ آبی و 3 توپ سفید متمایز داریم. به چند طریق می‌توان سه  توپ هم رنگ از بین آن‌ها انتخاب کرد؟
 

پاسخ

  

15

سه توپ زمانی هم رنگ هستند که هر سه قرمز یا هر سه آبی یه هر سه سفید باشند و چون یکی از آن ها مورد نظر است و بین آن ها «یا» آمده، پس بنا به اصل جمع داریم:
                                                

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:18)
17 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:19)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر سوم (با 0:0:41)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر چهارم (با 0:0:45)
18 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر پنجم (با 0:0:47)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه