سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 385


راهنما
دعوت دوستان

سوال 385 | ۲۶ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


70 – از هر یک از مدارس  چهار نفر به اردوگاه دانش آموزی دعوت شده‌اند. به چند طریق می‌توان سه دانش‌آموز که دو به‌دو غیر هم مدرسه باشند، انتخاب کرد؟                     
 

پاسخ

  

640

 روش اول: ابتدا 3 مدرسه از 5 مدرسه و سپس 1 نفر از هر مدرسه را انتخاب می‌کنیم. به این ترتیب 3 نفر از سه مدرسه‌ی متمایز انتخاب می‌شوند:  

روش دوم: در کل دانش آموز داریم. برای انتخاب نفر اول 20 حالت داریم، برای انتخاب نفر دوم باید نفر اول و هم مدرسه ای هایش را حذف کنیم، پس نفر باقی می‌ماند. برای انتخاب نفر سوم باید نفر اول، دوم و هم مدرسه ای هایش را حذف کنیم، پس نفر باقی می‌ماند. اما باید توجه کنیم که ترتیب انتخاب افراد مهم نیست. پس جواب های حاصل را در نهایت بر تعداد جایگشت این سه نفر انتخابی تقسیم می‌کنیم:                                      

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:28
55 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 3 با 0:0:45
10 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 6 با 0:0:53
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه