سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 388 | ۲۹ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیبیات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


18 – از بین 6 گل رز متمایز و 5 گل نرگس متمایز، به چند طریق می‌توان دسته گلی مشتمل بر 4 گل رز و 3 گل نرگس درست کرد؟
 

پاسخ

  

150

 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:20)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:30)
3 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر پنجم (با 0:0:53)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه