سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 388


راهنما
دعوت دوستان

سوال 388 | ۲۹ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


18 – از بین 6 گل رز متمایز و 5 گل نرگس متمایز، به چند طریق می‌توان دسته گلی مشتمل بر 4 گل رز و 3 گل نرگس درست کرد؟
 

پاسخ

  

150

 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:20
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 2 با 0:0:30
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:51
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه