سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 391


راهنما
دعوت دوستان

سوال 391 | ۰۲ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی . قدر نسبت این دنباله چه قدر است؟
 

پاسخ

  

-5/4

جملات را به کمک جمله‌ی عمومی بر حسب  می‌نویسیم:               
این‌ها را در صورت سؤال قرار می‌دهیم:

 
   

برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 1 با 0:0:39
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:41
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 4 با 0:0:45
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 5 با 0:0:47
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 6 با 0:0:54
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 7 با 0:0:57
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه