سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 391 | ۰۲ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی و هندسی(تصاعد)
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی . قدر نسبت این دنباله چه قدر است؟
 

پاسخ

  

-5/4

جملات را به کمک جمله‌ی عمومی بر حسب  می‌نویسیم:               
این‌ها را در صورت سؤال قرار می‌دهیم:

 
   

برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر اول (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:41)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر سوم (با 0:0:44)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر پنجم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه