سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 392 | ۰۳ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار تابع به صورت زیر باشد، حاصل کدام است؟

پاسخ

  

3/4

نمودار این تابع از نقاط می‌گذرد پس:


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:18)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:22)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر سوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر چهارم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر پنجم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه