سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 392


راهنما
دعوت دوستان

سوال 392 | ۰۳ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار تابع به صورت زیر باشد، حاصل کدام است؟

پاسخ

  

3/4

نمودار این تابع از نقاط می‌گذرد پس:


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:18
55 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:22
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 5 با 0:0:52
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:53
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه