سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 393


راهنما
دعوت دوستان

سوال 393 | ۰۴ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

-5/6


 
اگر بتوانیم را طوری انتخاب کنیم که برابر 4 شود و بتوانیم را پیدا کنیم یکی از مجهولات ضابطه پیدا می شود و سپس به سادگی می توانیم را بیابیم.

 
 
بنابراین داریم:

 
حال باید را پیدا کنیم بنابراین:
 

 

برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 1 با 0:0:39
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:51
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 3 با 0:0:54
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه