سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 399


راهنما
دعوت دوستان

سوال 399 | ۱۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


یک خانواده که شامل 3 فرزند دختر و 2 فرزند پسر می‌باشند، به چند طریق می‌توانند عکس یادگاری بیاندازند به طوری که دخترها کنار هم، پسرها کنار هم و والدین نیز کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

144

3 فرزند دختر را یک مجموعه (یک شیء) و 2 فرزند پسر را نیز یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم، هم چنین والدین را نیز به عنوان یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم که این سه مجموعه را به !3 طریق می‌توان کنار هم قرار داد. اما مجموعه‌ی سه دختر خود به !3 طریق در داخل مجموعه کنار هم جا به جا می‌‌شوند مجموعه‌ی پسرها نیز خود به !2 طریق در داخل مجموعه کنار هم جا به جا می‌شوند و مجموعه‌ی والدین نیز خود به !2 طریق می‌توانند کنار هم داخل مجموعه جا به جا شوند که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود. یعنی:

 
 

 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:35
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:36
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 3 با 0:0:41
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:43
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 5 با 0:0:50
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 7 با 0:0:55
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه