سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 399 | ۱۰ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیبیات
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


یک خانواده که شامل 3 فرزند دختر و 2 فرزند پسر می‌باشند، به چند طریق می‌توانند عکس یادگاری بیاندازند به طوری که دخترها کنار هم، پسرها کنار هم و والدین نیز کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

144

3 فرزند دختر را یک مجموعه (یک شیء) و 2 فرزند پسر را نیز یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم، هم چنین والدین را نیز به عنوان یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم که این سه مجموعه را به !3 طریق می‌توان کنار هم قرار داد. اما مجموعه‌ی سه دختر خود به !3 طریق در داخل مجموعه کنار هم جا به جا می‌‌شوند مجموعه‌ی پسرها نیز خود به !2 طریق در داخل مجموعه کنار هم جا به جا می‌شوند و مجموعه‌ی والدین نیز خود به !2 طریق می‌توانند کنار هم داخل مجموعه جا به جا شوند که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود. یعنی:

 
 

 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:35)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:36)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر سوم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر چهارم (با 0:0:43)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر پنجم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه