سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 400


راهنما
دعوت دوستان

سوال 400 | ۱۱ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


یک خانواده که شامل 3 فرزند دختر و 2 فرزند پسر می‌باشند، به چند طریق می‌توانند عکس یادگاری بیاندازند به طوری که پسرها کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

1440

2 فرزند پسر را یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم که این مجموعه (شیء) به اتفاق پنج نفر (پنج شیء) دیگر (والدین و دخترها) تشکیل 6 شیء را می‌دهند که به !6 طریق کنار هم جا به جا می‌شوند. اما مجموعه‌ی پسرها خود به !2 طریق کنار هم قرار می‌گیرند که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود، یعنی.

برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 1 با 0:0:43
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 2 با 0:0:45
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:51
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:52
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه