سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 402 | ۱۳ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیبیات
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


3 کتاب زرد متمایز و 2 کتاب قرمز متمایز به چند طریق کنار هم قرار گیرند به طوری که کتاب‌های قرمز کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

48

2 کتاب قرمز را یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم که این مجموعه به اتفاق سه کتاب دیگر تشکیل 4 شیء می‌دهند که به !4 شیء می‌دهند که به !4 طریق کنار هم قرار می‌گیرند. اما مجموعه‌ی دو کتاب قرمز خود به !2 طریق در داخل مجموعه جابه جا می‌شوندکه بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود، یعنی.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:19)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:19)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:35)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر چهارم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر پنجم (با 0:0:49)
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه