سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 402


راهنما
دعوت دوستان

سوال 402 | ۱۳ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


3 کتاب زرد متمایز و 2 کتاب قرمز متمایز به چند طریق کنار هم قرار گیرند به طوری که کتاب‌های قرمز کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

48

2 کتاب قرمز را یک مجموعه (یک شیء) در نظر می‌گیریم که این مجموعه به اتفاق سه کتاب دیگر تشکیل 4 شیء می‌دهند که به !4 شیء می‌دهند که به !4 طریق کنار هم قرار می‌گیرند. اما مجموعه‌ی دو کتاب قرمز خود به !2 طریق در داخل مجموعه جابه جا می‌شوندکه بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود، یعنی.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:19
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:19
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:35
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه