سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 404


راهنما
دعوت دوستان

سوال 404 | ۱۵ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


3 کتاب زرد متمایز و 2 کتاب قرمز متمایز به چند طریق کنار هم قرار گیرند به طوری که کتاب‌های زرد کنار هم باشند؟
 

پاسخ

  

36

3  کتاب زرد را یک مجموعه ( یک شیء) در نظر می‌گیریم که این مجموعه به اتفاق دو کتاب قرمز دیگر تشکیل 3 شیء می‌دهند که به !3 طریق کنار هم قرار می‌گیرند. اما مجموعه‌ی سه کتاب زرد خود به !3 طریق در داخل مجموعه جا به جا می‌شوند که بنا به اصل ضرب طرق آن ها در هم ضرب می‌شود، یعنی.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:12
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:12
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:14
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 4 با 0:0:23
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:47
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 6 با 0:0:48
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 7 با 0:0:49
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه