سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 406


راهنما
دعوت دوستان

سوال 406 | ۱۷ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


خلاصه شده عبارت کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

ابتدا باید بدانیم که عبارت داخل قدرمطلق وقتی بیرون قدرمطلق بیاید با چه علامتی می آید. قاعده این است: «اگر داخل قدر مطلق مثبت باشد، به همان شکل خودش بیرون می آید و اگر داخل قدر مطلق منفی باشد آن را در یک منفی ضرب کرده و علامت قدر مطلق را حذف می کنیم.»


برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:41
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:49
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 3 با 0:0:52
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 4 با 0:0:57
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه