سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 412


راهنما
دعوت دوستان

سوال 412 | ۲۳ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


برای احداث انباری مستطیل شکل با حداکثر مساحت که بخشی از یک دیوار ساختمان یکی از طول های آن و اندازه ی محیط سه طرف دیگرش متر باشد، عرض انبار چند متر باید در نظر گرفته شود؟
 

پاسخ

  

15

اگر مطابق شکل روبه رو زمین مستطیل شکل برای احداث انبار دارای اضلاع و باشد داریم و می خواهیم ماکسیمم باشد:

راه اول: مجموع عوامل و ثابت است چون و می خواهیم ماکسیمم باشد، پس باید و در نتیجه باشد.
راه دوم: داریم و یا و می خواهیم ماکسیمم باشد پس باید برابر باشد.

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 1 با 0:0:33
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 3 با 0:0:57
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه