سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 415


راهنما
دعوت دوستان

سوال 415 | ۲۶ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:52

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ارتفاع و طول قاعده ی مثلث ها و باشد، بیشترین مقدار برای مساحت این مثلث ها کدام است؟
 

پاسخ

  

49/16

مجموع دو عامل و از رابطه ی ثابت است و مساحت مثلث یعنی باید ماکسیمم باشد پس باید باشد که در این صورت ماکسیمم مساحت برابر است با.
راه دوم: ارتفاع و طول قاعده ی مثلث و است. می خواهیم مساحت مثلث یعنی یا ماکسیمم باشد، پس باید ماکسیمم را پیدا کنیم که برابر است با:

 

برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 1 با 0:0:43
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 3 با 0:0:45
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 4 با 0:0:47
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:42
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه