سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 417


راهنما
دعوت دوستان

سوال 417 | ۲۸ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عدد حقیقی بین عدد تغییر کند، بیشترین مقدار اختلاف برابر آن عدد با مربع خود کدام است؟
 

پاسخ

  

9/4

بیشترین مقدار اختلاف برابر عدد با مربع خودش یعنی، یعنی باید ماکسیمم را پیدا کنیم که برابر است با:


برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 2 با 0:0:51
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:52
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:55
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
7 0

سلام منم به جای نه چهارم نوشتم دو ممیز بیست و پنج صدم چرا امتیازش اضافه نشد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بایستی جواب مطابقت کنه با جواب مدنظر

ارسال دیدگاه