سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 103 | ۲۷ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


The men's 100-meter world record .......... for the second time this week. 1) has broken 2) is being broken 3) has been broken 4) is broken  

پاسخ

  

3

رکورد جهانی دوی ۱۰۰ متر مردان برای دومین بار در این هفته شکسته شده است. و فعل break (شکستن) در این جا جزء افعال متعدی است و به مفعول نیاز دارد. با توجه به اینکه مفعول این فعل (record) پیش از جای خالی قرار گرفته است، در جای خالی به فعل مجهول (.to be+ pp ) نیاز داریم. در بین گزینه های این تست، موارد (۲)، (۳) و (۴) دارای ساختار مجهول هستند. برای اشاره به عملی که در گذشته نزدیک انجام شده است، از زمان حال کامل (. have/has+pp ) استفاده می شود که در این تست شکل مجهول آن را داریم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:21)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر دوم (با 0:0:46)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر سوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر چهارم (با 0:0:51)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر پنجم (با 0:0:58)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه