سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 114 | ۰۷ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


Which sentence is true? B : ....................... 1) This is my teacher English. 2) That is an English teacher. 3) That is my English teachers. 4) This are my English teacher.  

پاسخ

  

2

That is an English teacher

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر اول (با 0:0:2)
10 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر دوم (با 0:0:14)
8 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر سوم (با 0:0:20)
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهستایش ربانی

ستایش ربانی

نفر چهارم (با 0:0:23)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر پنجم (با 0:0:24)
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

دیر رسیدم????????

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
3 هفته پیش
3 0

۲ ثانیه؟؟؟؟????????

Ghazal naghdian❤  Ghazal naghdian❤
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

???????????????? شانسی زدن دیگه ????????????
امتحان کن می‌بینی ازینم کمتر میشه????

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

اخه چجوری تو دو ثانیه سوالرو خوندننننننن؟

ارسال دیدگاه