سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 109 | ۰۳ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


A: Hello. May I speak to John? B: Just a moment. I ... ... ... him. 1) get 2) will get 3) am getting 4) am going to get  

پاسخ

  

2

A: سلام، آیا می توانم با جان صحبت کنم. B: یک لحظه صبر کن. او را صدا خواهم زد.  نکته گرامری: برای بیان تصمیم در لحظه (آنی) در زمان آینده از ”will‘ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:23)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:27)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر چهارم (با 0:0:49)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر پنجم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه