سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 117 | ۱۱ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


"Did you post that letter for me?” "Oh, I'm sorry. I completely forgot. I ......... it now.” 1) do           2) had to do 3) will do 4) am going to do    

پاسخ

  

3

«آیا آن نامه را برای من پست کردی؟» «ببخشید، کاملا فراموش کردم. الان آن را می فرستم.»  نکته گرامری: برای بیان تصمیم در لحظه (آنی) در زمان آینده از ’’will‘‘ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:9)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:12)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:14)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر چهارم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر پنجم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه