سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 120 | ۱۴ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مترادف کلمه «confess» کدام است؟

پاسخ

  

1

اعتراف کردن: admit

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:27)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:29)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر سوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر چهارم (با 0:0:43)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر پنجم (با 0:0:53)
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه