سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 121 | ۱۵ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مترادف کلمه «assess» کدام است؟

پاسخ

  

1

ارزیابی کردن: assess

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 1 با 0:0:28
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:37
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:44
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:45
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 5 با 0:0:47
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه