سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 122 | ۱۶ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
950 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مترادف کلمه « bother» کدام است؟

 
 

پاسخ

  

2

مزاحم شدن، اذیت کردن: bother

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:7)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:30)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر سوم (با 0:0:47)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر چهارم (با 0:0:54)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر پنجم (با 0:1:7)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24

ارسال دیدگاه