سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 140 | ۰۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
900 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

17

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Cocon_t: نارگیل»

پاسخ

  

u


برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:2
36 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:3
22 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:7
2 بار نفر اول
65 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهستایش گل مكانی

ستایش گل مكانی

نفر 4 با 0:0:7
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهحمیدرضا مهدی زاده بختیاری

حمیدرضا مهدی زاده بختیاری

نفر 5 با 0:0:9
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

نفر 6 با 0:0:9
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:9
4 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهحنانه زارع سعدآباد

حنانه زارع سعدآباد

نفر 8 با 0:0:11
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 9 با 0:0:15
6 بار نفر اول
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 10 با 0:0:18
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 11 با 0:0:26
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

نفر 12 با 0:0:27
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهعارفه افتاده

عارفه افتاده

نفر 13 با 0:0:28
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 14 با 0:0:29
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعارفه زمانیان

عارفه زمانیان

نفر 15 با 0:0:30
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 16 با 0:0:31
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهسا رجب پورمغانی

مهسا رجب پورمغانی

نفر 17 با 0:0:59
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
3 هفته پیش
2 0

سلام یکم امتیاز هارو بیشتر کنید ۹۰۰ تا خیلی کمه????

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بررسی میشه. ممنون

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام منم در ۴ ثانیه جواب دادم چرا اسمم نیست؟ ممنون میشم برسی کنید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، شما حرف a رو ارسال کردید که اشتباه است.

ارسال دیدگاه