سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 133 | ۲۷ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Bookl_t: کتابچه»

پاسخ

  

e


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:4
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 2 با 0:0:44
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 4 با 0:0:46
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:48
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 6 با 0:0:49
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 7 با 0:0:52
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه