سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 134 | ۲۸ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «C_ntinent: قاره»

پاسخ

  

o


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:4
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:5
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:48
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:49
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 5 با 0:0:54
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه