سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 135 | ۲۹ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


جای خالی را با حرف مناسب تکمیل کنید؟ «Cr_el: ظالم»

پاسخ

  

u


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:3
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:4
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:9
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:44
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:48
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه