سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 146 | ۰۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


Unless the French government agrees with further talk, a strike seems bighly...........  
     

پاسخ

  

1

اگر دولت فرانسه با مذاکره بیشتر موافقت نکند، اعتصاب به نظر بسیار محتمل میرسد. ۱) محتمل  ۲) مشابه  ۳) خاص ۴) داخلی، خانگی

برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 1 با 0:0:49
2 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:51
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه