سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 151 | ۱۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


If you are a few feet away from the bus stop or running towards it, the driver ......... stop for you.  
 

پاسخ

  

3

اگر چند قدم از ایستگاه اتوبوس دور باشید و یا در حال دویدن به سمت آن باشید، راننده اتوبوس برای شما نخواهد ایستاد. نکته گرامری: با توجه به معنی و بیان اتفاق کلی در زمان آینده از عبارت ’’will not در این جمله استفاده می کنیم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:12
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 ماه پیش
10 0

سلام طبق جواب تشریحی پاسخ 3 هست نه 2

ارسال دیدگاه