سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 162 | ۲۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


به حیوان داخل تصویر در زبان انگلیسی چه می گویند؟

پاسخ

  

lamb

lamb: بره

برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 1 با 0:0:9
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 2 با 0:0:14
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 3 با 0:0:29
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:30
1 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسحر صفری

سحر صفری

نفر 5 با 0:0:41
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 6 با 0:0:45
1 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 7 با 0:0:49
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه