سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 164 | ۲۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

19

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


در زبان انگلیسی به «هویج» چه می گویند؟

پاسخ

  

carrot

Carrot: هویج

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:4
48 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:5
9 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:5
22 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:7
5 بار نفر اول
93 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر 5 با 0:0:7
9 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 6 با 0:0:8
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 7 با 0:0:8
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 8 با 0:0:11
2 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا ذوقی سینی

زهرا ذوقی سینی

نفر 9 با 0:0:16
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهیگانه غفوری علوی

یگانه غفوری علوی

نفر 10 با 0:0:20
7 بار نفر اول
104 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 11 با 0:0:23
1 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپردیس صفای نیکو

پردیس صفای نیکو

نفر 12 با 0:0:29
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعارفه زمانیان

عارفه زمانیان

نفر 13 با 0:0:30
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 14 با 0:0:34
1 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 15 با 0:0:39
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 16 با 0:0:58
5 بار نفر اول
99 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

من ک درست گفتم چرا ازم اشتباه گرفتین؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

شما corrot نوشتید و اشتباه است.

ارسال دیدگاه