سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 163 | ۲۶ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


In this program, participants are offered help in everything from fighting drug ............ to getting a job.
 

پاسخ

  

1

ترجمه ی جمله: «در این برنامه، به شرکت کننده ها در هر زمینه ای پیشنهاد کمک می شود، از مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا پیدا کردن شغل.» ترجمه ی گزینه ها:
۱) اعتیاد / ۲) سخاوت / ۳) خوشبختی / ۴) پیشرفت 
معتاد 
addict (n.)
My nephew is a complete video game addict. 
برادر زاده ی من یک معتاد کامل به بازی های ویدئویی است.
اعتیاد 
addiction (n.)
Using technology in a wrong way has created bad habits and new types of addictions.
استفاده ی نادرست از فناوری، عادت های بد و انواع جدیدی از اعتیاد را ایجاد کرده است.
اعتیاد آور 
addictive (adj.)
Tobacco is highly addictive. 
تنباکو به شدت اعتیاد آور است.
معتاد 
addicted (adj.)
Fifty million Americans are addicted to nicotine. 
پنجاه میلیون آمریکایی به نیکوتین اعتیاد دارند.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:6
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:51
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 3 با 0:0:55
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

عجبببببببب سوالاییی????????
من میام متوسطه دوم????✌
(می‌تونم؟????)

ارسال دیدگاه