سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 165 | ۲۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


“..........!” he shouted, but it was too late - she had hit tree and seriously wounded her head.
 

پاسخ

  

2

ترجمه ی جمله: «مراقب باش! او داد زد اما خیلی دیر شده بود. او به درخت زده بود و سرش به شدت زخمی شد.»
ترجمه ی گزینه ها:
۱) کشف کن (امری) / ۲) مراقب باش (امری) / ۳) ادامه بده (امری) / ۴) برو بیرون، دور شو (امری)
مراقب باش 
watch out (phr v.)
Watch out - you're going to hit that car! 
مراقب باش! داری به اون ماشین برخورد می کنی!

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:8
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:24
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:47
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 4 با 0:0:47
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:47
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 6 با 0:0:50
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 7 با 0:0:51
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 8 با 0:0:54
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه