سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 166 | ۲۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


The decrease in the number of tourists visiting our northern neighbor .............. the increase in the value of the Canadian dollar.
 

پاسخ

  

3

ترجمه ی جمله: «کاهش تعداد گردشگران بازدید کننده از همسایه ی شمالی ما، افزایش ارزش دلار کانادایی را نشان می دهد.»
ترجمه ی گزینه ها در حالت مصدری:
۱) سرمایه گذاری کردن / ۲) قول دادن / ۳) نشان دادن / ۴) نقل کردن

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:37
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 2 با 0:0:39
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 3 با 0:0:40
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 4 با 0:0:40
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:46
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 6 با 0:0:48
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 7 با 0:0:53
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه