سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 171 | ۰۳ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Martin felt really nervous at the beginning of the test, but once he realized that the questions weren't too difficult, he was able to ........... .

 

پاسخ

  

3

مارتین در ابتدای امتحان واقعاً احساس اضطراب می کرد، ولی وقتی که متوجه شد که سؤالات خیلی زیاد سخت نبودند، توانست آرام شود.
۱) تشکیل دادن، ساختن؛ جبران کردن
۲) عجله کردن، تعجیل کردن
۳) آرام شدن، ساکت شدن؛ آرام کردن
۴) ترک کردن؛ رها کردن

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 2 با 0:0:42
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:42
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 4 با 0:0:45
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 5 با 0:0:46
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 6 با 0:0:47
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 7 با 0:0:48
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 8 با 0:0:57
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه