سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 172 | ۰۴ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


The human heart has so much muscle that it can continue pumping even if a third of its muscle mass is ............ .
   

پاسخ

  

1

قلب انسان آنقدر زیاد عضله دارد که حتی اگر یک سوم توده ی ماهیچه ای آن از بین رود، می تواند به پمپاژ کردن [خون] ادامه دهد.
۱) تخریب کردن، ویران کردن؛ از بین بردن
۲) رحم کردن به، بخشیدن؛ اختصاص دادن
۳) در نظر گرفتن؛ لحاظ کردن
۴) به خطر انداختن؛ در معرض خطر قرار دادن

برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 1 با 0:0:47
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:51
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 4 با 0:0:51
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 5 با 0:0:53
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:55
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 7 با 0:0:57
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه