سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 180 | ۱۲ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


Because most parents work nowadays, grandparents are playing a more and more important role in ............ children.
 

پاسخ

  

1

از آنجایی که امروزه اغلب والدین کار می کنند، پدربزرگ و مادربزرگ ها نقش بیش از پیش مهمی را در بزرگ کردن بچه ها بازی می کنند.
1) بزرگ کردن (بچه)                                         2) تماماً استفاده کردن 
3) ذخیره کردن                                                  4) در فرهنگ لغت و غیره دنبالِ ... گشتن 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:46
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 5 با 0:0:50
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 6 با 0:0:53
2 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه