سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 184 | ۱۶ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


"I've got a headache." "Wait a second. I ......... an aspirin for you."
 

پاسخ

  

3

 (گزینه  3 )   «سردرد دارم».  
« یک لحظه صبر کن. یک قرص مسکن برایت می آورم.»
 نکته گرامری: برای بیان تصمیم در لحظه (آنی) در زمان آینده از ’’will‘‘ استفاده میکنیم.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:22
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:51
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 4 با 0:0:56
3 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه