سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 188 | ۲۰ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


A: Hello. May I speak to John? B: Just a moment. I ... ... ... him.
 

پاسخ

  

2

A: سلام، آیا می توانم با جان صحبت کنم.
B: یک لحظه صبر کن. او را صدا خواهم زد.
 نکته گرامری: برای بیان تصمیم در لحظه (آنی) در زمان آینده از ”will‘ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:6
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:10
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 3 با 0:0:44
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:46
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 5 با 0:0:47
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 6 با 0:0:47
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 7 با 0:0:53
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه