سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 305


راهنما
دعوت دوستان

سوال 305 | ۱۳ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


Some buildings with their unusual shapes are basically designed to attract more ............

پاسخ

  

2

(گزینه  2)  بعضی از ساختمانها با شکل های غیرعادیشان اساسأ طراحی شده اند تا توجه بیشتری به خود جلب کنند.
1) اصطلاح
۲) توجه
۳) لحن و آهنگ صدا
۴) محافظت

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:10
71 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 2 با 0:0:46
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 3 با 0:0:50
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:51
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 5 با 0:0:52
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:57
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه