سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 306


راهنما
دعوت دوستان

سوال 306 | ۱۴ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


The .......... person in North America uses more than twice as much electricity as his counterpart in Europe.

پاسخ

  

2

(گزینه  2)  یک انسان معمولی در شمال آمریکا بیشتر از دو برابر نسبت به همتای خود در اروپا برق مصرف می کند.
۱) در معرض خطر
۲) میانگین، متوسط، معمولی
۳) علاقه مند
۴) منظم، با قاعده

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 1 با 0:0:50
5 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه