سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 307


راهنما
دعوت دوستان

سوال 307 | ۱۵ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,350 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


A good amount of exercise every morning is . . . . . . . . .. believed to help you be healthy.

پاسخ

  

1

(گزینه  1) در مورد میزان مناسب ورزش صبحگاهی، به طور معمول این عقیده وجود دارد که به سالم بودن شما کمک می کند.
۱) به طور رایج و معمول
۲) به طور مفرد
3) به طور منظم و باقاعده
۴) به طور مناسب

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:50
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 2 با 0:0:51
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:53
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه