سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 308


راهنما
دعوت دوستان

سوال 308 | ۱۶ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


As human beings .......... forests, many types of plants and animals are put in danger of extinction.

پاسخ

  

3

(گزینه  3)  از آنجایی که انسانها جنگل ها را نابود می کنند، بسیاری از حیوانات و گیاهان در معرض نابودی و انقراض هستند.
۱) افزایش یافتن
۲) محافظت کردن
۳) ویران کردن
۴) صدمه زدن (جسمی)

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:11
69 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهرویا بلوچی

رویا بلوچی

نفر 2 با 0:0:17
25 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:50
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 4 با 0:0:54
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه