سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 309


راهنما
دعوت دوستان

سوال 309 | ۱۷ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


A wild animal that looks like a large dog and lives and hunts in groups.

پاسخ

  

4

(گزینه  4) حیوان وحشی که مانند یک سگ بزرگ است و به صورت گروهی زندگی و شکار می کند.
۱) اردک
۲) يوزپلنگ
۳) نهنگ
4) گرگ

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:11
71 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 2 با 0:0:46
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:47
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 5 با 0:0:47
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 6 با 0:0:48
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 7 با 0:0:51
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه