سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 311


راهنما
دعوت دوستان

سوال 311 | ۱۹ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


To cause physical pain to somebody / yourself; to injure somebody / yourself.

پاسخ

  

3

(گزینه  3) باعث آسیب جسمی به خود یا دیگران شدن؛ آسیب زدن به خود یا دیگران
1) مراقبت کردن
2) خراب کردن
۳) صدمه زدن
۴) خاموش کردن

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:7
69 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 4 با 0:0:44
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:51
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 6 با 0:0:54
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 7 با 0:0:54
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

نفر 8 با 0:0:56
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه