سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 4 | ۱۸ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوط به کلمه «painting» می باشد؟

پاسخ

  

3

جواب: شماره 3 می باشد

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:6)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:9)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر سوم (با 0:0:43)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر چهارم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر پنجم (با 0:0:45)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

ببخشید پول این مسابقه هنوز واریز نشده

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مریم عزیز
این مسئله پیگیری خواهد شد.

ارسال دیدگاه