سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 5 | ۱۹ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوط به کلمه «saucer» می باشد؟

پاسخ

  

33

جواب: شماره 33 می باشد

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:15)
15 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر دوم (با 0:0:46)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر سوم (با 0:0:48)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر پنجم (با 0:0:50)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه